معیار نمره دهی اسپیکینگ آیلتس انگلیسی

شاید برای شما هم سوال باشد که مهارت های آیلتس به چه صورتی مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال مهارتی مانند اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking چطور نمره دهی می شود. قطعا برای بسیاری از ما حائز اهمیت است که بدانیم این موضوع طبق چه فرمول ها و چه فاکتورهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد و چطور می تواند ما را برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده کند. این موضوع وسعت دید ما را در مقابل خواسته های ممتحن آیلتس IELTS Examiner گسترش خواهد داد. جالب است بدانید در اسپیکینگ آیلتس چهار معیار یا فاکتور نمره دهی وجود دارد که هر کدام به مقدار مساوی یک چهارم یا بیست و پنج درصد در نمره نهایی آیلتس تاثیر می‌گذارد.

فاکتورهای تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس کدامند؟

در کل بر عکس مهارت های دیگر در اسپیکینگ نحوه بیان و صحبت کردن اهمیت بیشتری نسبت به موضوع صحبت کردن دارد. آیلتس اگزمینر IELTS Examiner طبق جدول Speaking Band Descriptors به هر کدام از چهار فاکتور فوق نمره‌ای بین ۱ تا ۹ می دهد.

  • Fluency and Coherence یا روانی و منسجم صحبت کردن
  • Lexical resource یا دایره لغات و واژگان درست
  • Grammatical Range and accuracy یا ساختارهای دستوری و درست به کار بردن جمله ها
  • Pronunciation یا تلفظ