معیار نمره دهی رایتینگ تسک اول انگلیسی

همانطور که توضیح داده شد آزمون رایتینگ آیلتس تسک 1 (IELTS Writing Task 1) به دو ماژول آکادمیک Academic و جنرال General تقسیم بندی می شود. در جدول زیر جزییات دقیقی از معیارها و فاکتورهای ممتحن آیلتس که نمره شما را با توجه به بند های آن  ارزیابی می کند ارایه شده است. دانستن معیار ها یا فاکتور های آیلتس کمک شایانی در افزایش نمره شما در تمامی بخش های آیلتس اعم از رایتینگ Writing، اسپیکینگ Speaking، لیسنینگ Listening و ریدینگ Reading خواهد کرد.