معیار نمره دهی رایتینگ تسک اول فارسی

همانطور که می دانید آزمون رایتینگ آیلتس IELTS Writing Exam دارای معیار های نمره دهی می باشد که بروی نقاط مختلف نوشته داوطلبان تمرکز دارد و بهتر است بدانیم نوشته ما طبق چه معیارها یا فاکتور هایی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بتوانیم خود را بهتر برای نگارش مقاله های آیلتس IELTS آماده کنیم. شما می توانید با مراجعه به آدرس شورای فرهنگی بریتانیا British Council با چهار مهارت ذکر شده در ذیل آشنا شوید.


  •  (Coherence & Cohesion (CC :

عبارت Coherence یعنی شما باید بین هر دو کلمه یا دو عبارت یا دو جمله یا دو پاراگراف ارتباط منطقی ایجاد کنید. اگر ممتحن آیلتس این فاکتور را متوجه نشود و این جریان منطقی اطلاعات را درک نکند، متن یا دست نوشته شما به بصورت کتبی انسجام و چسبیدگی مورد نظر ممتحن آیلتس را ندارد. بصورت کلی می توان گفت:

  • (Grammatical Range and Accuracy (GRA :

درستی و گستردگی گرامری در رایتینگ آیلتس،  لازم است بدانیم ممتحن آیلتس برای نمره دادن به ساختارهای متنوع گرامری که در متن استفاده کرده اید دقت بسیار می کند. استفاده از جملات پیچیده و همچنین استفاده دقیق از اینگونه ساختارها مورد نظر ممتحن آیلتس می باشد.

  • (Lexical Resource (LR :

این فاکتور یا معیار در مورد استفاده صحیح و بجا از کلمات یا لغات آکادمیک Academic Word List و تفسیر کردن یا Paraphrasing برای جلوگیری از تکرار کلمات یا لغات و دیکته صحیح واژه ها صحبت می کند.

  • (Task Achievement (TA :

این معیار در مورد تعداد واژه ها یا کلمات مورد نیاز در دیکته شما می باشد که باید در راستای موضوع تسک باشد و به تمامی قسمت های مطرح شده در تسک پاسخ داده باشد.

در جدول زیر جزییات دقیق هر نمره آورده شده است و شما می توانید دید وسیعی در مورد الگوریتم نمره دهی ممتحن آیلتس کسب کنید.


Band
Grammatical Range and Accuracy
Lexical Resource
Coherence and Cohesion
Task Achievement
نمره
برد و درستی گرامر
منابع واژگان
انسجام و پیوستگی
پاسخگویی به سوال
9
- برد وسیعی از تمامی ساختار هــا را طبیعی و به درستی استفاده می کند.
- مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به زبان اصلی ها بکند.

- در تمامی موضوعات لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.
- ممکن است اشتباهات لپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک زبان اصلی که ممکن است خطا داشته باشد.

- طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.
- خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

- تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.
- پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

8
- برد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.
- اکثر جملاتش درست و بی غلط است.
- گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

- منابع واژگان وسیع است و به راحتی با انعطاف پذیری برای انتقال مفاهیم، به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.
- با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیرمتداول) استفاده می کند. ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.
- ایرادهای هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی مینویسد.
- تمام نکات کلمات ربط را به خوبی مدیریت میکند.
- پاراگراف بندی های مناسبی دارد.


_ بخشهای سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
_ ویژگی کلیدی / بولت پوینت ها را کاملا و به درستی برجسته می سازد و ارایه می کند.

7
- ساختارهای پیچیده بسیاری استفاده می کند اما انعطاف پذیری آنها معمولی است.
- جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.
- روی گرامر و علامت گذاری تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.
- در موضوعات بسیاری، میتواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.
- گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیر متداول تر) استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد کالوکیشن و سبک نگارش نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را به اشتباه انتخاب می کند.
- بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب، هجی کردن کلمات دارند.

- اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند. اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند.
- در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

- تمام بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
(آکادمیک): کلیت نمودار را خیلی شفاف توضیح می دهد: ممکن است روندهای اصلی باشد، تفاوت ها و یا مراحل باشد.

(جنرال ترینینگ): با لحن مناسب، هدف نگارش نامه را شرح می دهد.


6
- ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
- اشتباهات گرامری و نقطه گذاری دارد اگر چه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

- لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.
- سعی می کند از لغات طبیعی و غیر متدوال تر استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.
- ایرادهایی در انتخاب کلمات هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند. اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.
- بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یک دیگر ربط نمی دهد.
- پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.
- تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد
(آکادمیک): کلیت نمودار را با انتخاب صحیح اطلاعات توضیح می دهد.
(جنرال ترینینگ): هدف نگارش نامه را شرح می دهد اما ممکن است لحن مناسبی نداشته باشد.
- کاملا شفاف ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را ارایه می کند اما جزئیاتش ممکن است بی ربط، نامناسب یا دقیق باشد.
5
- ساختارهای جملاتش محدود است.
- تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.
- معمولا اشتباهات گرامری و نقطه گذاری بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تا حدودی مختل می کند.
- دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.
- ایرادهای بزرگی در هجی کردن و انتخاب کلمات دارد و برای خواننده مشکل است.
- اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی خوبی ندارد.
- کلمات ربطش کافی نیست  و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.
- ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.
- پاسخ سوال را می دهد اما بخش هایی از فرمت آن معمولا نامناسب است.
(آکادمیک): جزئیات را مکانیکی بر می شمارد و نظر کلی شفافی ندارد. معمولا توضیحاتی برای پشتیبانی کردن از توصیف هایش ندارد.
(جنرال ترینینگ): معمولا هدف از نگارش نامه را به درستی بیان نمی کند. لحنش متغییر است و گاهی نامناسب.
- ارایه اطلاعاتی ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را دارد اما معمولا کافی نیست. معمولا تمایل دارد روی جزئیات تمرکز کند.
4
- جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و تابع خیلی محدود است.
- بعضی ساختارهایش درست است اما غلطهایش بیشتر است.
- اغلب نشانه گذاری هایش اشتباه است.
 
- لغاتی که استفاده می کند ابتدایی بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.
- لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.
- تسلطی روی هجی کردن و انتخاب لغات ندارد.
- خـواننده برای درک نوشته اش بایـد تـلاش مضاعف کند.

- اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.
- تعداد عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند.
- معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف بندی هایش گیج کننده است.
- تلاش می کند پاسخ سوال را بدهد اما تمام ویژگی های اصلی/ بولت پوینت ها را پوشش نمی دهد. لحنش معمولا نامناسب است.
(آکادمیک): ممکن است ویژگی های اصلی را با جزئیات اشتباه بگیرد. بخش های پاسخش ممکن است ناواضح، بی ربط، تکراری و یا غلط باشد.
(جنرال ترینینگ): نمی تواند به صورت واضح هدف از نگارش نامه  را شرح دهد.
3
- تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد.
- لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی هجی کردن و انتخاب کلمات ندارد.
- اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند.
- ایدهها را منطقی طبقه بندی نمی کند.
- کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یک دیگر ربط نمی دهند.
- تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد زیرا ممکن است کلا سوال را اشتباه متوجه شده باشد.
- مطالبی که می گوید تکراری و بی ربط هستند.
2
- جملات ساده را هم نمی تواند بسازد و فقط عبارات حفظی می نویسد.
- یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.
- کنترل کمی روی سازماندهی دارد.
- جواب خاصی به سوال نمی دهد.
- هیچ جهت گیری مطرح نمی کند.
- ممکن است ایده ای را مطرح کند اما توضیح نمی دهد.

1
- توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد.
0
- در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.