فرم تصحیح برگه رایتینگ تسک 2 (Task 2)


فرآگیران عزیز لطفا اطلاعات درخواستی را بصورت کامل وارد کنید، پس از ارسال اطلاعات درخواستی رایتینگ شما تحت بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن تا 72 ساعت از طریق ایمیل یا واتساپ برای شما ارسال خواهد شد. توجه داشته باشید اگر سوال و رایتینگ شما بصورت یک فایل PDF می باشد فایل خود را در قسمت (فایل رایتینگ Task دوم (صفحه اول)) وارد کنید و قسمت سوال، فایل رایتینگ Task دوم (صفحه دوم) و فایل رایتینگ Task دوم (صفحه سوم) را خالی بگذارید.

اگر فایل های شما بصورت مجزا می باشد می توانید هر فایل (PDF  و یا عکس) را در قسمت مربوط به آن اضافه کنید.

توجه داشته باشید پس از پرداخت موفق، فرم اطلاعات به همراه فایل های رایتینگ شما برای ما ارسال خواهد شد.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

سوال Task دوم را انتخاب کنید.
فایل رایتینگ Task دوم (صفحه اول) را انتخاب کنید.
فایل رایتینگ Task دوم (صفحه دوم) را انتخاب کنید.
فایل رایتینگ Task دوم (صفحه سوم) را انتخاب کنید.
فایل رایتینگ Task دوم (صفحه چهارم) را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کدام نحوه دریافت فایل تصحیح شده رایتینگ برای شما مناسب است؟


تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...