کتاب Kaplan GRE Exam Verbal WorkBook Third Edition سومین نسخه این کتاب است که همراه تغییراتی در قسمت Verbal آزمون جی آر ای GRE و همچنین استراتژی های Kaplan ارایه شده است. این کتاب یکی از منابع اصلی جهت آمادگی در آزمون GRE می باشد و می تواند برای کسب نمره مورد نظر داوطلبان آزمون جی آر ای کمک شایانی باشد.


دانلود کتاب Kaplan GRE Exam Verbal WorkBook Third Edition