کتاب Kaplan GRE Prep 2018 یکی از منابع اصلی داوطلبان جهت شرکت در آزمون جی آر ای GRE می باشد. این کتاب که توسط انتشارات Kaplan منتشر شده است شامل استراتژی ها و راه حل هایی جهت افزایش مهارت تست زنی فرآگیران می باشد. هدف اصلی این کتاب آماده سازی فرآگیران در آزمون GRE و کسب بهترین نتیجه است.


دانلود کتاب Kaplan GRE Prep 2018