مجموعه کتاب های پسورد ریدرز (Password Readers)، یکی از مفیدترین و جذاب ترین مجموعه کتاب های داستان طبقه بندی شده در سطوح مختلف می باشد. این مجموعه در پنج سطح آموزشی تالیف شده است. تعداد کتاب موجود در هر سطح از این مجموعه عبارت است از: سطح A1 (یک کتاب)، سطح A2 (چهار کتاب)، سطح B1 (هفت کتاب)، سطح B2 (هشت کتاب) و سطح C1 (هشت کتاب). این مجموع دارای ۲۸ کتاب داستان متنوع و جذاب می باشد که برای تمامی سطوح مبتدی تا پیشرفته مناسب می باشد. این مجموعه دارای فایل کتاب و فایل های صوتی می باشد. این مجموعه به دلیل داشتن داستان ها و تصاویر جالب و همچنین فایل صوتی سه بعدی (۳D) آن، دارای مخاطب و طرفداران خاص خود نیز می باشد.


دانلود کتاب King Arthur - A2

دانلود فایل های صوتی King Arthur - A2