کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE که توسط وبلاگ Magoosh آماده و منتشر شده است مقدمه ای است بر یادگیری آزمون GRE که میتوان گفت برای کسانی که به تازگی با آزمون GRE آشنا شده اند بسیار مفید خواهد بود. این کتاب یکی از منابع مطلوب در یادگیری آزمون GRE می باشد و می تواند همراهی خوبی برای داوطلبان آزمون باشد.


دانلود کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE