کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE ترکیبی از مطالب وبلاگ Magoosh و مقدمه ای بر آزمون GRE است. اگر قصد شرکت در آزمون GRE را دارید یا بصورت کلی می خواهید با مباحث این آزمون آشنا شوید این کتاب می تواند برای شما مفید باشد. آزمون GRE شامل دو بخش زبانی، دو بخش کوانت (مهارت های ریاضی یا تحلیل کمیتی) و یک بخش تجربی (آزمایشی) است که میتواند زبانی یا ریاضیاتی باشد. نمره بخش آزمایشی در نمره اصلی شما تاثیری ندارد.


دانلود کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE