کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE Vocabulary مجموعه ای از مباحث مفید همچون لغات در وبلاگ Magoosh است که در آزمون GRE بسیار مهم است، همانطور که تحقیقات نشان داده است فرآگیران جملات و کلماتی که سرگرم کننده و خنده دار باشند را بهتر یاد می گیرند، این روش ماندگاری بسیار بالایی در یادگیری دارد. این کتاب روش های آموزشی بسیار جالبی دارد که کلمات را بصورت خشک و بی روح بیان نمی کند.


دانلود کتاب Magoosh Complete Guide to the GRE Vocabulary