کتاب Manhattan 5lb Book of GRE Practice Problems توسط انتشارات Manhattan منتشر شده است. این کتاب یکی از منابع مفید در زمینه آزمون GRE است و شامل 1800 سوال در 33 فصل مجزا برای بخش های متفاوت آزمون GRE می باشد. کتاب 5 پوندی منهتن هر چیزی که برای آزمون Revised GRE General احتیاج دارید را دربر دارد. این کتاب یک منبع عالی برای تمامی داوطلبانی است که در سطوح متفاوتی هستند.


دانلود کتاب Manhattan 5lb Book of GRE Practice Problems