کتاب Manhattan Prep 500 Advanced Words شامل 500 کلمه پیشرفته جهت آمادگی در آزمون بین المللی GRE (جی ار ای) می باشد، این کتاب بصورت فلش کارت توسط Jennifer Dziura منتشر شده و شامل سطح پیشرفته آموزشی می باشد. همچنین محتویات هر فلش کارت شامل تعاریف، مثال ها، تلفظ ها و کلمات مرتبط می باشد.


دانلود کتاب Manhattan Prep 500 Advanced Words