کتاب Manhattan Prep Gre Fractions Decimals and Percents توسط اساتید آزمون جی آر ای GRE در Manhattan Prep منتشر شده است. این کتاب یکی از منابع کامل با سوالات متنوع جهت آمادگی در آزمون جی ار ای GRE می باشد. شایان ذکر است این کتاب مباحثی همچون ریاضی کسر، درصد و اعشار را بصورت کامل آموزش می دهد.


دانلود کتاب Manhattan Prep Gre Fractions Decimals and Percents