کتاب Manhattan Prep GRE Geometry 4th Edition توسط اساتید آزمون جی آر ای GRE در Manhattan Prep منتشر شده است. این کتاب با در نظر گرفتن سوالات و مشکلات داوطلبان از نو طراحی شده است و محتوای آن به روز شده و مشکلات عملی جدید را مرتفع ساخته است از طرفی این کتاب یکی از غنی ترین و محتوا محورترین منابع GRE می باشد. این کتاب شما را به ابزارهای قدرتمندی برای درک و حل هر مسئله هندسه در GRE مجهز می کند.


دانلود کتاب Manhattan Prep GRE Geometry 4th Edition