کتاب Manhattan GRE Quantitative Comparisons & Data Interpretation توسط اساتید آزمون جی آر ای GRE در Manhattan Prep منتشر شده است. این کتاب شامل دو بخش آزمون در قالب یک کتاب است که به طور کامل و جامع بخش ریاضی را پوشش می‌دهد. می توان گفت این کتاب یکی از منابع اصلی آمادگی و شرکت در آزمون GRE می باشد.


دانلود کتاب Manhattan GRE Quantitative Comparisons & Data Interpretation