کتاب Manhattan Prep Text Completion Sentence Equivalence Guide 8 توسط Manhattan در سال 2014 منتشر شده است که شامل تکنیک های کلیدی و مهم برای یافتن جواب های درست و حذف جواب های اشتباه در آزمون GRE می باشد. این کتاب با بررسی کامل پرسش ها، راه حل های ساده، مثال‌های شرح داده شده و تمرین‌های درون متن، باعث تقویت مهارت‌های خاص و یادگیری مستمر شما می‌شود.


دانلود کتاب Manhattan Prep Text Completion Sentence Equivalence Guide 8