کتاب Master The GRE General Test 2018 یکی از منابع مفید و کاربردی در جهت راهنمایی شما برای شرکت آزمون جی آر ای GRE جنرال می باشد. این کتاب برای سنجش و پیش بینی عملکرد کلی تست ها طراحی و برنامه ریزی شده است و هدف آن بر افزایش توانایی داوطلبان شرکت در آزمون GRE می باشد.


دانلود کتاب Master The GRE General Test 2018