کتاب Nova Press Gre Prep Course که توسط انتشارات Nova Press در سال 2004 منتشر شده است شامل تکنیک های تحلیل است که نه تنها در آزمون جی آر ای GRE بلکه در سایر آزمون ها نیز شما را یاری خواهد رساند. این کتاب 610 صفحه ای شامل 3 بخش ریاضی(Math)، وربال (Verbal) و رایتینگ (Writing) می باشد.


دانلود کتاب Nova Press Gre Prep Course