کتاب Official GRE Quantitative Reasoning Problem Solving Strategies که به طور رسمی توسط Educational Testing Service (ETS) منتشر شده است به شما کمک شایانی خواهد کرد که چگونه مسله ها را متوجه شوید، یک استراتژی جامع و کاربردی برای حل مسله ها طرح ریزی کنید و در آخر پاسخ هایتان را بررسی نمایید. این کتاب راهنمای بسیار خوبی جهت بالا بردن مهارت های آزمون GRE برای شماست.


دانلود کتاب Official GRE Quantitative Reasoning Problem Solving Strategies