کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate (سطح متوسط) از مجموعه Idioms and Phrasal Verbs شامل 60 درس است که هر کدام بین 1 تا 3 صفحه می باشد. هر درس شامل واژگان جدید و سپس تمریناتی جهت یادگیری بهتر زبان آموز می باشد. همچنین پاسخ آنها در انتهای کتاب موجود می باشد. این کتاب جزو بهترین کتاب های یادگیری اصطلاحات و افعال ترکیبی می باشد که توسط انتشارات آکسفورد (Oxford) ارایه شده است.


دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate