دیکشنری تصویری مانند کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd یا (OPD) منبعی بسیار مناسب برای یادآوری و یادگیری واژگان رایج می باشند. این کتاب در قالب تصاویر تاثیر گذار و رنگی بیش از ۴۰۰۰ واژه، اصطلاح، فعل و تست های متنوع زبان انگلیسی را فراهم آورده است. کتاب OPD همراه با لهجه امریکن باعث شده است زبان آموزان بصورت خودآموز نیز بتوانند از آن استفاده کنند. علاوه بر این دسته بندی موضوعی لغات از مزایای دیگر این کتاب است که می تواند سرعت یادگیری لغات جدید را افزایش دهد و ماندارگاری واژگان در ذهن را به نقطه عطف خود برساند.


دانلود کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd

دانلود فایل های صوتی کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd

سی دی شماره 1

سی دی شماره 2

سی دی شماره 3

سی دی شماره 4