کتاب Peterson's Master The GRE 2009 یکی از معتبرترین منابع آزمون GRE بوده که توسط انتشارات Peterson’s منتشر شده است. این کتاب جامع ترین منبع برای داوطلبانی است که می خواهند نمره بالای GRE را کسب کنند. کتاب Peterson's Master The GRE 2009 شامل ۶ تست کامل از جمله تست تشخیصی برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآگیران و همچنین بررسی های دقیق هر بخش است.


دانلود کتاب Peterson's Master The GRE 2009