کتاب Practice Book GRE General Test Second Edition توسط تیم ETS منتشر شده است. این کتاب ابتدا جهت آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان، به معرفی ساختار آزمون GRE می پردازد و سپس با توجه به نمونه سوالات متفاوت توضیحات کاملی در نحوه پاسخگویی به آزمون و نمره دهی آن ارایه می دهد.


دانلود کتاب Practice Book GRE General Test Second Edition