کتاب Preparing for the Verbal and Quantitative Sections of the GRE General Test توسط تیم ETS منتشر شده است که شامل سوالات آزمون GRE به همراه توضیحات تشریحی و کامل آن است. این کتاب می تواند راهکار مناسبی در خصوص آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان با ساختار آزمون GRE ارایه دهد.


دانلود کتاب Preparing for the Verbal and Quantitative Sections of the GRE General Test