مجموعه فایل های PTE SPEAKING WRITING SECTION جزو کامل ترین منابع آزمون زبان انگلیسی PTE به تفکیک دارای بخش های Answer Short Question، Re-tell Lecture و Describe Image می باشد. این مجموعه دارای فایل های PDF، صوتی و فایل های ویدیویی می باشد.


دانلود مجموعه فایل های PTE SPEAKING WRITING SECTION