دانلود کتاب گرامر آیلتس

کتاب The Blue Book of Grammar and Punctuation

/the-blue-book-of-grammar-and-punctuation

این کتاب مناسب استادان و زبان آموزان سطح ميانی که در منزل به فراگيري زبان مي پردازند است. در این کتاب به نکات گرامري و ... پرداخت شده است.


کتاب Cambridge Grammar for IELTS with Answer

/cambridge-grammar-for-ielts-with-answer

کتاب Cambridge Grammar for IELTS کتابی برای یادگیری کامل گرامر آزمون آیلتس است. این کتاب همزمان با آموزش گرامر به تقویت مهارتهای شنیداری نیز کمک می‌کند.