کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS در بردارنده 5 فصل می باشد که چهار فصل اول هر کدام به یکی از مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری می پردازد و فصل آخر نیز حاوی 8 آزمون آزمایشی تافل می باشد که برای هر آزمون یک پاسخنامه جامع ارائه شده است. فصل مربوط به مهارت Speaking دارای ویدئو نیز می باشد. در این کتاب همچنین نکات بسیار مفیدی نیز در خصوص نحوه پاسخ دادن به سوالات این آزمون وجود دارند.


دانلود کتاب The Official Cambridge Guide to IELTS

دانلود فایل های صوتی The Official Cambridge Guide to IELTS