مجموعه کتاب داستان های انگلیسی همچون The Phantom of the Opera جهت افزایش مهارت های زبان آموزان عزیز می باشند و افراد پس از انتخاب سطح مناسب خود با مطالعه ی 2 و 3 کتاب از هر سطح می توانند به سطح بالاتری اقدام نمایند. این روش قادر است که کلمات و لغات جدیدی در مسیر داستان به فراگیر آموزش دهد تا به سرعت وارد حافظه ی دراز مدت شود، چرا که کلمات جدید در روند داستان و در ارتباط با ماجرای داستان شکل می گیرند و تا در دراز مدت در ذهن باقی خواهد ماند.


دانلود کتاب The Phantom of the Opera

دانلود فایل های صوتی The Phantom of the Opera