کتاب The Subtle Art of Not Giving a F*ck کمک می کند تا تمامی انسان‌ها زندگی همراه با آرامش و پر هیجان داشته باشیم. چه کسی گفته معمولی بودن بد است؟ چه کسی گفته تمامی ما در کلیه‌ی زمینه‌ها و حوزه‌‌ها باید مهارت داشته باشیم؟ اصلاً چه کسی گفته که موفقیت به این معنا است که برای ما تعریف شده؟ Mark Manson در این کتاب هنر ظریف بی‌خیالی، از شما می‌خواهد تا این نوشته را به عنوان کمکی برای زندگی، با فروتنی بیش‌تری مطالعه کنید.


دانلود کتاب The Subtle Art of Not Giving a F*ck

دانلود فایل های صوتی The Subtle Art of Not Giving a F*ck