کتاب های IELTS Complete


کتاب Complete IELTS 6.5-7.5

کتاب Complete IELTS 6.5-7.5

مجموعه کتاب های Complete IELTS جهت یادگیری زبان آموزان و تقویت هر چهار مهارت خود در آزمون آیلتس کمک بسیار شایانی می کند. این مجموعه توسط انتشارات کمبریج منشر شده و در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته می باشد. سطح سوم این مجموعه برای زبان آموزانی است که می خواهند نمره ای بین 6.5 تا 7.5 بگیرند.
کتاب Complete IELTS 5-6.5

کتاب Complete IELTS 5-6.5

مجموعه کتاب های Complete IELTS جهت یادگیری زبان آموزان و تقویت هر چهار مهارت خود در آزمون آیلتس کمک بسیار شایانی می کند. این مجموعه توسط انتشارات کمبریج منشر شده و در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته می باشد. سطح دوم این مجموعه برای زبان آموزانی است که می خواهند نمره ای بین 5 تا 6.5 بگیرند.
کتاب Complete IELTS 4-5

کتاب Complete IELTS 4-5

مجموعه کتاب های Complete IELTS جهت یادگیری زبان آموزان و تقویت هر چهار مهارت خود در آزمون آیلتس کمک بسیار شایانی می کند. این مجموعه توسط انتشارات کمبریج منشر شده و در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته می باشد. سطح اول این مجموعه برای زبان آموزانی است که می خواهند نمره ای بین 4 تا 5 بگیرند.