مجموعه کتاب های Complete IELTS برای زبان آموزانی است که قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارند. هر سطح تعیین شده یک بازه نمره را شامل می شود که از 4 تا 5، 5.5 تا 6.5 و 6.5 تا 7.5 را پوشش می دهد. هر کتاب از این مجموعه شامل 12 فصل می باشد که می تواند به صورت خودآموز و یا در کلاس درس مورد استفاده قرار گیرد. در انتهای کتاب ها متن نوشتاری تمامی فایل های صوتی و پاسخ تست ها ارایه شده است. این مجموعه شامل کتاب زبان آموز، نرم افزار مربوط به این سطح، فایل های صوتی آن در دو قسمت می باشد.


دانلود کتاب Complete IELTS 6.5-7.5 Student Book

دانلود فایل های صوتی Complete IELTS 6.5-7.5

سی دی شماره 1

سی دی شماره 2

دانلود کتاب Complete IELTS 6.5-7.5 Workbook

دانلود کتاب Complete IELTS 6.5-7.5 Teacher's Book