معیار نمره دهی رایتینگ تسک دوم

معیار نمره دهی رایتینگ آیلتس IELTS Writing تسک 2 (Task 2) در این بخش به دو دسته فارسی و انگلیسی تقسیم بندی شده است که با توجه به انتخاب شما معیار نمره دهی مورد نظر به فارسی یا انگلیسی نمایش داده خواهد شد و می توانید جزییات هر قسمت را بصورت دقیق مورد بررسی قرار دهید. با توجه به مهم بودن معیار های نمره دهی در هر قسمت همچون رایتینگ آیلتس IELTS Writing تسک 1 (Task 1) و تسک 2 (Task 2) موسسه آموزشی آیلتس استپ IELTSTEP تلاش می کند تا دقیق ترین اطلاعات با جزییات آن را در اختیار شما فراگیران عزیز قرار دهد.