معیار نمره دهی رایتینگ تسک دوم فارسی

رایتینگ تسک 2 آیلتس IELTS Writing Task 2: همانطور که توضیح داده شد نوشته ما طبق معیارها و فاکتورهایی توسط ممتحن های آیلتس IELTS Examiner مورد ارزیابی قرار می گیرد، دانستن این موضوعات به ما کمک می کند بتوانیم خود را برای نگارش مقاله های آیلتس IELTS Essay بهتر آماده کنیم چرا که کاملا خواهیم دانست که ممتحن آیلتس IELTS Examiner منتظر چه چیزهایی در مقاله Essay ما است.

در ابتدا تیم تخصصی موسسه آموزشی آیلتس استپ IELTSTEP قصد دارد به بررسی چهار فاکتور اصلی بپردازد. جدول زیر که توسط این موسسه  از روی نسخه اصلی آن آماده سازی و تدوین شده است به صورت دقیق جزییات معیار ها و فاکتور های مربوط به تسک دوم را توصیح می دهد . شما می توانید در جدول زیر با معیارهای تصحیح رایتینگ تسک 2 آیلتس IELTS Writing Task 2 و نمره دهی آن به طور مفصل آشنا شوید.


Band
Grammatical Range and Accuracy
Lexical Resource
Coherence and Cohesion
Task Response
نمره
برد و درستی گرامر
منابع واژگان
انسجام و پیوستگی
پاسخگویی به سوال
9
- برد وسیعی از تمامی ساختار هــا را طبیعی و به درستی استفاده می کند.
- مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به زبان اصلی ها بکند.

- در تمامی موضوعات لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند و کنترل فوق العاده ای روی اصیل و طبیعی بودن زبان و ادبیاتش دارد.
- ممکن است اشتباهات لپی داشته باشد اما مشکلی نیست. درست همانند یک زبان اصلی که ممکن است خطا داشته باشد.

- طوری از کلمات و عبارات ربط استفاده می کند که آن ها توجه را جلب نمی کنند.
- خیلی حرفه ای نوشته اش را پاراگراف بندی می کند.

- تماما بخش های سوال را پوشش می دهد.
- پاسخش را کاملا تشریح کرده و توضیح می دهد.

- برای شــرح پاسخش، دلایل خوبـی آورده و پشتیبانی کاملی انجام می دهد.
8
- برد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.
- اکثر جملاتش درست و بی غلط است.
- گاهی اشتباهات و غلط هایی نیز دارد.

- منابع واژگان وسیع است و به راحتی با انعطاف پذیری برای انتقال مفاهیم، به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.
- با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیرمتداول) استفاده می کند. ولی گاهی لغات را اشتباه انتخاب می کند و کالوکیشن درستی نمی سازد.
- ایرادهای هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- ایده ها و مطالبش را با یک ترتیب منطقی مینویسد.
- تمام نکات کلمات ربط را به خوبی مدیریت میکند.
- پاراگراف بندی های مناسبی دارد.


_ بخشهای سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
_ پاسخش را تشریح کرده و برای شرح پاسخش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد.

7
- ساختارهای پیچیده بسیاری استفاده می کند اما انعطاف پذیری آنها معمولی است.
- جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند.
- روی گرامر و علامت گذاری تسلط خوبی دارد اما تعدادی اشتباه نیز در نوشته اش وجود دارد.
- در موضوعات بسیاری، میتواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند و دامنه لغاتش کافی است.
- گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح (اصطلاحات غیر متداول تر) استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد کالوکیشن و سبک نگارش نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را به اشتباه انتخاب می کند.
- بعضی مواقع ایرادهایی در انتخاب، هجی کردن کلمات دارند.

- اطلاعات را به صورت منطقی سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند. اما ممکن است از آن ها زیادی یا کم استفاده کند.
- در هر پاراگرافش یک موضوع کلی شفاف ارایه می دهد.

- تمام بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می دهد.
- وضعیت خودش را در پاسخش کاملا شفاف می کند.
- پاسخش را تشریح کرده و برای ایده هایش، دلایل آورده و پشتیبانی انجام می دهد اما ممکن است حس شود تمایلی به کلی نگری داشته و یا پشتیبانی خوبی انجام ندهد.


6
- ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
- اشتباهات گرامری و نقطه گذاری دارد اگر چه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

- لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند.
- سعی می کند از لغات طبیعی و غیر متدوال تر استفاده کند اما معمولا به اشتباه این کار را انجام می دهد.
- ایرادهایی در انتخاب کلمات هجی کردن و استفاده از لغات اش بسیار کم است.
- اطلاعات را به صورت یکدست سازماندهی می کند. پیشروی اطلاعات شفاف است.
- از کلمات ربط به خوبی استفاده می کند. اما ربط بین جملاتش گاهی مکانیکی یا غلط است.
- بخش های نوشته اش را گاهی به صورت شفاف به یک دیگر ربط نمی دهد.
- پاراگراف بندی دارد اما همیشه منطقی نیست.
- تمام بخش های سوال را پوشش می دهد اما ممکن است روی بعضی بخش ها تمرکز بیشتری داشته باشد
- وضعیت خودش را در پاسخش مشخص می کند اما ممکن است در نتیجه گیری غیر شفاف شود و یا مطالب تکراری بنویسد.
- مطلب مرتبط می نویسد اما ممکن است بعضی از آن ها را نابجا و یا زیادی تشریح کند.

5
- ساختارهای جملاتش محدود است.
- تلاش می کند جملات پیچیده تولید کند اما ساختارهایش به درستی ساختارهای جملات ساده اش نیست.
- معمولا اشتباهات گرامری و نقطه گذاری بسیاری داشته و آن ها درک مطلب را تا حدودی مختل می کند.
- دامنه لغات محدودی دارد اما برای حداقل لازم کافی است.
- ایرادهای بزرگی در هجی کردن و انتخاب کلمات دارد و برای خواننده مشکل است.
- اطلاعات ارایه شده اش سازماندهی نسبی دارند اما پیشروی خوبی ندارد.
- کلمات ربطش کافی نیست  و همان تعداد کم را نیز غلط استفاده می کند.
- ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد و یا به اشتباه پاراگراف بسازد.
- پاسخ بخشی از سوال را می دهد.
- جهت گیری خودش را عنوان می کند اما ممکن است آن را تشریح نکرده و در نتیجه گیری نکند.
- ایده های اصلی را عنوان می کند اما محدود بوده و به درستی و کمال آن ها را تشریح نمی کند.
- ممکن است اطلاعات بی ربط بنویسد.
4
- جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و تابع خیلی محدود است.
- بعضی ساختارهایش درست است اما غلطهایش بیشتر است.
- اغلب نشانه گذاری هایش اشتباه است.
 
- لغاتی که استفاده می کند ابتدایی بوده و معمولا آن ها را مرتبا تکرار می کند.
- لغاتش ممکن است برای نوشته اش مناسب نباشند.
- تسلطی روی هجی کردن و انتخاب لغات ندارد.
- خـواننده برای درک نوشته اش بایـد تـلاش مضاعف کند.

- اطلاعات و ایده هایی دارد اما طبقه بندی و سازماندهی آن ها منسجم نبوده و هیچ پیشروی شفافی ندارد.
- تعداد عبارات و کلمات ربط بسیار مبتدی استفاده می کند.
- معمولا پاراگراف بندی ندارد و یا پاراگراف بندی هایش گیج کننده است.
- پاسخش از آنچه خواسته شده است دور است و یا اصلا کلا بی ربط است.
- نحوه ی پاسخ گویی معمولا مناسب نیست.
- جهت گیری مشخص می کند اما شفاف نیست.
- چند ایده ی اصلی مطرح می کند اما نمی توان آن ها را تشخیص داد.
- ایده هایش معمولا تکراری و بی ربط است و یا به خوبی پشتبانی نمی شود.
3
- تلاش می کند جمله بسازد اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند چرا که گرامر و علامت گذاری درستی ندارد.
- لغاتی که استفاده می کند بسیار ابتدایی و محدود بوده و تسلطی روی هجی کردن و انتخاب کلمات ندارد.
- اشتباهاتش نمی گذارد خواننده پیام را دریافت کند.
- ایدهها را منطقی طبقه بندی نمی کند.
- کلمات ربطش خیلی محدود است و آن هایی را که استفاده می کند اطلاعات را به صورت منطقی به یک دیگر ربط نمی دهند.
- تقریبا هیچ بخشی از سوال را پاسخ نمی دهد
- جهت گیری خاصی مطرح نمی کند.
- مطالبی که می گوید طرح نداده و یا بی ربط هستند.
2
- جملات ساده را هم نمی تواند بسازد و فقط عبارات حفظی می نویسد.
- یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.
- کنترل کمی روی سازماندهی دارد.
- جواب خاصی به سوال نمی دهد.
- هیچ جهت گیری مطرح نمی کند.
- ممکن است ایده ای را مطرح کند اما توضیح نمی دهد.

1
- توانایی نوشتن ندارد و یا کلا پاسخش ربطی به سوال داده شده ندارد.
0
- در امتحان شرکت نکرده و غایب است یا یک پاسخ کاملا حفظ شده می نویسد.