مجموعه آموزشی Interchange اینترچنج موفق ترین و معروف ترین مجموعه آموزشی انگلیسی می باشد. این مجموعه دارای کامل ترین ابزار برای یادگیری بهتر شما است، همچنین فایل های صوتی و PDF بصورت دسته بندی شده جهت دانلود در همین پست قرار داده شده است که تمامی مهارت ها (Listening, Reading, Speaking, Writing, Vocabulary, Grammar, Pronunciation) را تقویت می کند. این مجموعه دارای ساختار بسیار ساده جهت آموزش به دانش آموزان می باشد. مجموعه فوق جدیدترین چاپ یعنی ویرایش پنجم می باشد. این مجموعه در تمامی آموزشگاه های زبان انگلیسی تدریس می شود و همچنین دارای 4 سطح می باشد.
دانلود کتاب  Interchange 5th Edition Intro - Student's Book

دانلود کتاب  Interchange 5th Edition Intro - Teacher's Book

دانلود فایل های صوتی Interchange 5th Edition Intro - CD1

دانلود فایل های صوتی Interchange 5th Edition Intro - CD2

دانلود فایل های صوتی Interchange 5th Edition Intro - CD3

دانلود کتاب  Interchange 5th Edition Intro - Workbook

دانلود تست و آزمون های کتاب Interchange 5th Edition Intro