این کتاب 119 صفحه ای به 10 موضوع مهم و رایج در بخش های شنیداری و گفتاری طبقه بندی شده است که در هر کدام شامل Topic Talk, Listening Skills, Speaking Skills, Pronunciation, Exam Listening میشوند. این کتاب دارای نکات و تمرین های متنوعی از آزمون آیلتس است که در پایان کتاب پاسخ های آن آمده است. همچنین برای بخش Listening فایل های صوتی به همراه Transcript متن آن نیز آورده شده است.


دانلود کتاب MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6.0

دانلود فایل های صوتی (MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6.0 (CD-1

دانلود فایل های صوتی (MacMillan Listening & Speaking 4.5 - 6.0 (CD-2