کتاب Improve Your IELTS Reading Skills، یکی از سری های  بسیار خوشنام و معتبر از انتشارات مک میلان برای آموزش و تقویت مهارت ریدینگ زبان انگلیسی برای آزمون آیلتس می باشد. این کتاب حاوی ده درس می باشد که دارای موضوعات کاربردی و مفیدی است. موضوع درس ها Processes and Cycles, Education, Youth, Culture, Arts and Sciences, Nature, Health, The Individual and Society می باشد.


دانلود کتاب MacMillan Reading 6.0 - 7.5