کتاب PRACTICE TEST PLUS PTE ACADEMIC توسط انتشارات پیرسون Pearson منتشر شده است و جزو بهترین منابع و کتاب های حال حاضر جهت یادگیری آزمون PTE می باشد. تکنیک های مناسب و استراتژیک های لازم جهت پاسخگویی به آزمون جزو اصلی ترین موضوعات این کتاب است و در انتها آشنایی با نوع سوالات و تست های این آزمون می تواند کمک بسیار بزرگی به فرآگیران این آزمون باشد. این مجموعه شامل کتاب PRACTICE TEST PLUS PTE ACADEMIC به همراه فایل های صوتی آن است. 


دانلود کتاب PRACTICE TEST PLUS PTE ACADEMIC

دانلود فایل های صوتی PRACTICE TEST PLUS PTE ACADEMIC