مجموعه کتاب های (PTE)


آزمون استاندارد زبان پیرسون PTE، مخفف Pearson Test of English می باشد و مناسب دانشجویان و فراگیرانی است که قصد ادامه تحصیل و مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند. این آزمون همانند آزمون تافل TOEFL، با استفاده از کامپیوتر و اینترنت انجام می‌شود. در PTE هر چهار مهارت اصلی لیسینینگ Listening, ریدینگ Reading، رایتینگ Writing و اسپیکینگ Speaking مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این قسمت مجموعه کتاب های مورد استفاده جهت آمادگی آزمون PTE برای شما جمع آوری و تهیه شده است تا بتواند کمک کوچکی در مسیر موفقیت شما ارایه دهد.