کتاب PTE ACADEMIC EXPERT B2 یکی دیگر از کتاب های مجموعه پیرسون Pearson می باشد که برای آمادگی در آزمون پی تی ای PTE منتشر شده است. این مجموعه به دو سطح B1 و B2 تقسیم شده است که دارای مولف ها و ماژول های پیشرفته جهت تمرین در آزمون PTE می باشد. همچنین این کتاب دارای مطالب تخصصی طبقه بندی شده برای تست سطح مهارت آزمون دهنده است. کتاب PTE ACADEMIC EXPERT B2 به همراه فایل های صوتی آن برای شما فرآگیران عزیز جمع آوری شده است.


دانلود کتاب PTE ACADEMIC EXPERT B2

دانلود فایل های صوتی PTE ACADEMIC EXPERT B2