کتاب PTE ACADEMIC TESTBUILDER MACMILLAN از سری کتاب های انتشارات MacMillan است که دارای نمونه های امتحان آزمون پی تی ای PTE می باشد. این کتاب شامل 4 تست کامل آزمون PTE به همراه سوالات آکادمیک و پاسخ های ممکن به هر سوال می باشد. همچنین توضیحات کامل و جامع در خصوص سوالات در انتهای کتاب ارایه شده است. بطور کلی کتاب PTE ACADEMIC TESTBUILDER MACMILLAN یکی از منابع کامل و بسیار عالی آزمون PTE می باشد.


دانلود کتاب PTE ACADEMIC TESTBUILDER MACMILLAN

دانلود فایل های صوتی PTE ACADEMIC TESTBUILDER MACMILLAN