کتاب THE OFFICIAL GUIDE TO PTE ACADEMIC توسط انتشارات PEARSON تهیه شده است. این پک شامل کتاب به همراه نرم افزار (CD-ROM) می باشد. به همراه این مجموعه ابزار های فراوانی جهت تمرین و تست زنی وجود دارد که می تواند کمک شایانی برای فرآگیران آزمون PTE باشد. توضیحات جامع و کامل در مورد نحوه نمره دهی، فرمت کلی آزمون از خصوصیات بارز این مجموعه می باشد و دید کلی مورد نیاز فرآگیران را  در مورد آنچه که پیش رو خواهند داشت به ایشان می دهد. توضیح در خصوص ثبت نام در آزمون، آموزش نحوه پاسخگویی به سوالات هر بخش، ارایه الگو های پاسخ صحیح زدن از مواردی هستند که در این کتاب به آنها اشاره شده است.


دانلود کتاب THE OFFICIAL GUIDE TO PTE ACADEMIC

دانلود سی دی برنامه THE OFFICIAL GUIDE TO PTE ACADEMIC