کتاب های Oxford

کتاب Oxford Lifetime Level 3

/oxford-life-time-level-3

کتاب لایف تایم 3 (Lifetime 3) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.


کتاب Oxford Lifetime Level 2

/oxford-life-time-level-2

کتاب لایف تایم 2 (Lifetime 2) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.


کتاب Oxford Lifetime Level 1

/oxford-life-time-level-1

کتاب لایف تایم 1 (Lifetime 1) که در سال 1999 توسط انتشارات Oxford منتشر شده است به مکالمات روزمره پرداخته است و توجه فراگیر های زیادی را به خود جلب کند.


کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd Edition

/oxford-picture-dictionary-3rd-edition-book

کتاب Oxford Picture Dictionary 3rd حاوی بیش از 4000 واژه و اصطلاح زبان‌انگلیسی به همراه تصاویر رنگی می باشد و در تمامی تلفظ واژگان از لهجه امریکن استفاده شده است.


کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-advanced

این مجموعه شامل بیش از 1000 اصطلاح و افعال ترکیبی رایج است که آنها را هم می توان در کلاس های زبان و هم به صورت خود آموز استفاده کرد.


کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

/oxford-idioms-and-phrasal-verbs-intermediate

کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate توسط انتشارات Oxford منتشر شده است. همانطور که از نام این کتاب پیدا است شامل اصطلاحات و افعال ترکیبی است.


کتاب Oxford Word Skills Advanced

/oxford-word-skills-advanced

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است.


کتاب Oxford Word Skills Intermediate

/oxford-word-skills-intermediate

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است.


کتاب Oxford Word Skills Basic - Ruth Gairns

/oxford-word-skills-basic

کتاب های Oxford Word Skills یکی از بهترین مجموعه هایی است که تاکنون برای تقویت دایره واژگان افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، چاپ شده است.